Een innovatief project. Hoe pak ik dat aan?

Mijn project loopt niet lekker. Hoe komt dat?

Ik heb een verschil van mening met mijn contractspartner. Help!

Hoe beheers ik mijn contracten slim?

Samenwerken. Hoe werkt dat nu?

Wat is nu de beste contractvorm voor mijn project?

Welke partijen heb ik nodig voor mijn project? En welke afspraken moet ik daarvoor maken?

De PPS manager

De PPS manager helpt met name Publieke Partijen bij het structureren van innovatieve en integrale projecten, waarbij een goede samenwerking cruciaal is voor succes.

 

De PPS manager werkt aan:

  • de juiste samenwerkingsvormen, zowel in de publiek-publieke als in de publiek-private samenwerking voor een project;
  • de juiste contractering, aanbesteding en criteria om de beste partners te vinden voor de realisatie van deze projecten;
  • een partnergerichte realisatie van projecten.

Deze werkwijze passen wij succesvol toe bij projecten die op voorhand niet altijd technisch-inhoudelijk te specificeren zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij innovatieprojecten en smart city projecten.

Onze werkwijze

Versterken van samenwerking

We versterken de samenwerking tussen partijen onder meer door, aan de hand van een heldere roadmap, de doelstellingen van een project te structureren, de stakeholders en shareholders te helpen identificeren en rekening te houden met de belangen van de verschillende partijen. Hierdoor zijn we scherp op de mogelijke waarde die partijen voor elkaar hebben en kunnen behouden.

Daarvoor is nodig dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Zowel in de eigen organisatie, maar juist ook in de interactie tussen het publieke en private domein.

Onze aanpak is gericht op voldoende flexibiliteit, heldere beslismomenten en de noodzakelijke producten op tijd te leveren. Dat geeft comfort.